Späť na hlavú stránku

Vitocal 222-S / 242-S

Produktové informácie
Technické údaje (1.6 MB)

Kompaktné splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda

Menovitý tepelný výkon: 3 až 10,6 kW

Objem zásobníka:
Vitocal 222-S: 170 litrov
Vitocal 242-S: 220 litrov

Vitocal 242-S s možnosťou pripojenia na solárny systém

Splitové tepelné čerpadlá sa vyznačujú oddelením vnútornej a vonkajšej jednotky. Pomerne náročným prierazom v stenách a vedeniu potrebných vzduchových kanálov je v tomto prípade zamedzené. Ako čisto vykurovacie systémy alebo ako systémy pre vykurovanie aj chladenie sú tieto zariadenia určené pre novostavby ale aj pre modernizáciu.

Tepelným čerpadlom Vitocal 242-S Viessmann prezentuje „split” zariadenie so zabudovaným zásobníkom teplej pitnej vody s integrovanou solárnou funkciou pre ohrev vody solárnym systémom. Objem zásobníka je 220 litrov. Pri Vitocal 222-S (bez solárnej funkcie) tento objem činí 170 litrov.

Vďaka veľkému počtu predmontovaných dielov sú tieto kompaktné centrály pre montéra ľahko montovateľné čo má za následok zníženie ceny za montáž zariadenia.

Kompaktné vnútorné jednotky
S ich nadčasovým dizajnom a vďaka šírke len 60 cm môžu byť postavené aj v obytných priestoroch resp. blízko nich (napr. v komore). Obsahujú hydraulické komponenty ako napr. kondenzátor, zásobník pitnej vody, obehové čerpadlo, elektrický prietokový ohrievač vody, 3-cestný prepínací ventil ako aj obslužnú jednotku regulácie Vitotronic 200.

Regulácia tepelného čerpadla
Regulácia Vitotronic 200 je logicky a zrozumiteľne vyhotovená. Veľký displej je podsvietený, veľmi kontrastný a ľahko čitateľný. Grafický obslužný diel slúži aj na ukážku vykurovacích a chladiacich kriviek. Pri napojení solárneho systému na Vitocal 242-S sa okrem toho dajú zobraziť aj solárne zisky.

Účinné a hospodárne
Splitové tepelné čerpadlá pracujú obzvlášť hospodárne pri čiastočných prevádzkových zaťaženiach. Pomocou inverterovej techniky a modulovanému spôsobu prevádzky kompresora sa jeho výkon vždy prispôsobuje aktuálnej potrebe tepla, čím je dosiahnutá vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode.

Rozsiahly servis Viessmann
Prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky pomocou chladiarenských vedení do jedného uzavretého chladiaceho okruhu, musí previesť odborník – chladiar. Ten k tomu nadobudol náležité vedomosti školením z vyhlášky o ochrane pri práci s chladivami a získal aj oprávnenie pre uvedenie takýchto zariadení do prevádzky. Takéto uvedenie do prevádzky umožňuje aj technická služba Viessmann.

Výhody na prvý pohľad:

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 3,0 do 10,6 kW, pri A2/W35.
 • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coeffi cient of Performance) podľa EN 14511 až 4,6 pri A7/W35.
 • Maximálna výstupná teplota vody až 55 °C aj pri -15 °C.
 • Vysoký komfort teplej pitnej vody vďaka zásobníkom s objemami 170 l Vitocal 222-S a 220 l u Vitocal 242-S.
 • Možnosť napojenia solárneho systému u Vitocal 242-S.
 • Komfortný vďaka reverzibilnej funkcii vykurovanie/chladenie.
 • Vysoká účinnosť pri čiastočných prevádzkových zaťaženiach.
 • Nízka hlučnosť vďaka regulovateľným otáčkam ventilátora a kompresora.
 • Nie je potrebná žiadna ochrana voči zamrznutiu systému.
 • Jednoducho ovládateľná regulácia Vitotronic 200.
 • Nízke investičné náklady.
 • Jednoduchá a lacnejšia montáž bez veľkých stenových prierazov.
 • Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.