Späť na hlavú stránku

Tepelné čerpadlá od 1,5 do 58,9 kW

S tepelným čerpadlom Viessmann sa stanete nezávislý na oleji a plyne a využívate bezplatný potenciál tepla z prírody zo svojeho bezprostredného okolia - buď zo zeme, z podzemnej vody alebo zo vzduchu. Tepelné čerpadlá Viessmann majú "pečať akosti tepelného čerpadla" - záruka vysokej úrovne kvality.

Náš široký program vám poskytuje správne tepelné čerpadlo pre každú potrebu. Úplne podľa vašich predstáv, vašej potreby tepla a vašich stavebných a geologických daností. A to nielen pre novostavbu. Môžete použiť tepelné čerpadlo Viessmann aj pri modernizáci a na želanie ho prevádzkovať spolu s plynovým vykurovaním.

Vitocal 200-S

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 3 až 10,6 kW
Viac na linke >>

Vitocal 222-G / 242-G

Tepelné čerpadlo soľanka/voda, menovitý tepelný výkon: 5,9 až 10 kW Objem zásobníka: Vitocal 222-G: 170 litrov, Vitocal 242-G: 220 litrov Vitocal 242-G so solárnou funkciou
Viac na linke >>

Vitocal 222-S / 242-S

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon: 3 až 10,6 kW Objem zásobníka: Vitocal 222-S: 170 litrov, Vitocal 242-S: 220 litrov Vitocal 242-S so solárnou funkciou
Viac na linke >>