Späť na hlavú stránku

Tepelná technika

Firma vznikla v roku 2002 ako spoločnosť ktorá zabezpečuje komplexné služby spojené s predajom modernej vykurovacej techniky a príslušenstva v rozsahu:

 • Technické poradenstvo
 • Zabezpečenie projekčnej prípravy
 • Odborný predaj a montáž
 • Uvedenie do prevádzky
 • Komplexný záručný a pozáručný servis
 • Havarijná služba

» Firma ABC PLYN, s.r.o. je Kompetenčné Viessmann centrum

» Realizujeme moderné a úsporné tepelné zdroje a ohrev teplej úžitkovej vody. Jedná sa hlavne o kondenzačné plynové kotle, solárne systémy, tepelné čerpadlá, kotle spaľujúce biomasu a kompletný sortiment podlahového a stenového kúrenia a chladenia.

» Realizujeme plynoinštalácie, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.

» Firma je držiteľom oprávnení na dodávku a montáž vyhradených technických zariadení.

» Zabezpečujeme záručný i pozáručný servis na nami dodávané technologické celky i jednotlivé zariadenia.

Ďalej ponúkame dodávku a montáž:

 • Stredné a veľké kotle
 • Komínová technika
 • Rozvody kúrenia, podlahové vykurovanie, voda, kanalizácia
 • Armatúry a regulačná technika
 • Plynové zásobníky