Späť na hlavú stránku

MIXIJET - Závesné teplovzdušné generátory s atmosferickými plynovými horákmi a s axiálnymi ventilátormi

MINIJET - Závesné teplovzdušné generátory s atmosferickými plynovými horákmi a s axiálnymi ventilátormi

Agregáty sú určené pre cirkulačné priestorové vykurovanie. Horáky sú schválené pre zemný plyn a propán. Spaliny sú odsávané radiálnym ventilátorom a odvádzané mimo vykurovací priestor(80/125mm). Prívod vzduchu pre horák je z vnútorného priestoru. Jednotky májú nastaviteľné horizontálne žalúzie, čím je možné dokonale usmerniť prúd vzduchu. MIXIJET náchádza uplatnenie v menších priestoroch pre inštaláciu. Oproti štandardným agregátom je stavebná výška polovičná.