8 bar

8 bar
 • Poistný ventil 1 - 8bar

  Poistný ventil 1 - 8bar

   Membránový Poistný ventil 2115 slúži ako poistka kvapalinových systémov pod tlakom proti prekročení tlaku. Typ 2115 1" 8bar. Pracovná teplota: -10⁰C aĹľ 110⁰C

  39,01 €

  39,01 €

 • Poistný ventil 3/4 - 8bar

  Poistný ventil 3/4 - 8bar

  Membránový Poistný ventil 2115 slúži ako poistka kvapalinových systémov pod tlakom proti prekročení tlaku. Typ 2115 3/4" 8bar. Pracovná teplota: -10⁰C aĹľ 110⁰C

  21,81 €

  21,81 €

 • Poistný ventil DN15 8bar

  Poistný ventil DN15 8bar

    Poistný ventil 1/2" so spätnou klapkou DN15 8bar - pouĹľitie ... pre ohrievače vody s menovitým pretlakom 0,6 / 0,8 / 1,0 MPa ako bezpečnostý prvok - ventil obsahuje: 1. bezpečnostnú klapku, ktorá umoĹľďż˝?uje odtok vody z ohrievaÄŤa výpustom na odvádzanie, keÄŹ tlak v ohrievaÄŤi vody prekroÄŤí otvárací tlak 10%                             2. spätná klapka, ktorá zabraďż˝?uje odtoku vody z ohrievaÄŤa do napájacej inštalácie v prípade, keÄŹ je v nej nedostatoÄŤný tlak - tento ventil nie je urÄŤený na vyprázdďż˝?ovanie ohrievaÄŤa z vody - Max. teplota média ... 95⁰C

  17,02 €

  17,02 €

 • Poistný ventil DN20 8bar

  Poistný ventil DN20 8bar

   Poistný ventil 3/4" so spätnou klapkou DN20 8bar - pouĹľitie ... pre ohrievače vody s menovitým pretlakom 0,6 / 0,8 / 1,0 MPa ako bezpečnostý prvok - ventil obsahuje: 1. bezpečnostnú klapku, ktorá umoĹľďż˝?uje odtok vody z ohrievaÄŤa výpustom na odvádzanie, keÄŹ tlak v ohrievaÄŤi vody prekroÄŤí otvárací tlak 10%                             2. spätná klapka, ktorá zabraďż˝?uje odtoku vody z ohrievaÄŤa do napájacej inštalácie v prípade, keÄŹ je v nej nedostatoÄŤný tlak - tento ventil nie je urÄŤený na vyprázdďż˝?ovanie ohrievaÄŤa z vody - Max. teplota média ... 95⁰C 

  18,41 €

  18,41 €

 • Poistný ventil DN32 8bar

  Poistný ventil DN32 8bar

    Membránový Poistný ventil 2115 slúži ako poistka kvapalinových systémov pod tlakom proti prekročení tlaku. Typ 2115 DN32 8bar. Pracovná teplota: -10⁰C aĹľ 110⁰C

  94,11 €

  94,11 €

72
Vrch

eCommerce by CubeCart