Úprava vody

Úprava vody
 • zmäkčovač vody CalKo 25

  zmäkčovač vody CalKo 25

   TZB CalKo   Kabinetní zmäkčovače TZB CalKo se zdají být ideálním žešením pro úpravu vody v rodinných domech. Múže za to fakt že nabízíme technicky a kvalitativne propracovaný přístroj za velmi příznivou cenu. Jedná se o zažízení obsahující Katexovou pryskyžici která jímá ionty prvkú zpúsobujících pevné usazeniny v rozvodech teplé a studené vody, bojlerech, vodovodních bateriích, pračce, myčce a dalších spotžebičích. Nemluvie o faktu že pevné usazeniny poškozují dnes tak velmi drahé zažizovací pžedmiety v koupelnách. Katexová pryskyžice má určitou kapacitu která je dána velikostí náplní daného pšístroje a je zapotžebí po vyčerpání kapacity zregenerovat. O regeneraci v našich pšístrojích se stará velmi sofistikovaná žídící jednotka GE Autotrol LOGIX 255/760  Kapacitu Katexu musí posoudit náš technik na základu zadávacích dat, t.j. prumierná spotžeba vody v domácnosti, tvrdost vody a pšítomnost dalších prvkú.   Technické informácie: www.tzbcontrol.cz/get.php

  861,54 €

  861,54 €

 • LX1 Inhibí­tor-ochranná kvap.

  LX1 Inhibí­tor-ochranná kvap.

    Popis Chráni systém proti korózii a vodnému kameňu, udržuje energetickú účinnosť kotla a predlžuje životnosť celého systém. Minimalizuje náklady a znižuje emisie uhlíka. VLASTNOSTI: dlhodobá ochrana vykurovacieho systém proti vnútornej korózii a vodnému kameňu eliminuje hromadenie kalu zabraňuje hlučnosti kotla a tvorenia chladných miest v radiátoroch chráni čerpadlá pred zatuhnutím možno použiť pre všetky systémy vykurovania balenie 500 ml je určené pre systém s kapacitou 100 litrov

  18,54 €

  18,54 €

 • ABC Demi

  ABC Demi

   Zariadenia pre plnenie a doplňovanie vykurovacích systémov ABC Demi a ABC Demi plus Jedná sa o zariadenie, ktoré je možné inštalovať ako pevnú súčasť kotolní alebo sa používa ako mobilné zariadenie pre plnenie malých vykurovacích systémov v RD. Na jednu náplň je možné naplniť systémy s obsahom až 2 000 litrov pri vstupnej tvrdosti vody 2 mmol/l. Pri väčšej tvrdosti sa znižuje kapacita tak, že pri vstupnej tvrdosti 3 mmol/l bude možné upraviť 1 500 litrov a pri vstupnej tvrdosti 4 mmol/l bude množstvo upravenej vody 1 000 litrov. Po vyčerpaní kapacity zariadenia je nutné vymeniť katexovú náplň. Katexovú náplň ponúkame v balení po 25 L a tak je možné jedným balením urobiť tri plnenia. Obe zariadenia majú ako súčasť vodomer, tak aby bolo možné sledovať množstvo pretečenej upravenej vody a včas tak vymeniť katexovú náplň. V prípade že budete využívať zariadenie ako pevnú súčasť vykurovacieho systém pre plnenie a jeho následné doplňovanie s tým, že zariadenie bude napojené na rozvod pitnej vody, inštalujte výhradne zariadenie ABC Demi plus. Toto obsahuje naviac plniace zariadenie FullCombi BA ktorého súčasťou je systémový oddeľovač ktorý je pre také spojenie predpísaný. Naviac je táto jednotka vybavená redukčným ventilom ktorý je možné nastaviť v rozmedzí 0,5 až 5,0 baru na požadovaný tlak v systéme a tým zabrániť k jeho natlakovaniu. Samotné zariadenie ABC Demi a ABC Demi plus potom pracuje ako všetky katexové úpravovne. To znamená že voda preteká cez katexovú živicu kde sú nahradzované ionty vápníka a horčíka iontami sodíka. Pri prvej dodávke sú oba prístroje už naplnené a pripravené k prevádzke.

  428,00 €

  428,00 €

 • IONEX 25L na zmäkčenie

  IONEX 25L na zmäkčenie

  Náhradná náplň do DEMI jednotiek, 25kg, vystačí na 3 náplne PURE RESIN PMB101-2 - charakterisitka v PDF >

  186,00 €

  186,00 €

 • ABC Demi+

  ABC Demi+

   Zariadenia pre plnenie a doplňovanie vykurovacích systémov                          ABC Demi a ABC Demi plus   Jedná sa o zariadenie, ktoré je možné inštalovať ako pevnú súčasť kotolní alebo sa používa ako mobilné zariadenie pre plnenie malých vykurovacích systémov v RD.  Na jednu náplň je možné naplniť systémy s obsahom až 2 000 litrov pri vstupnej tvrdosti vody 2 mmol/l. Pri väčšej tvrdosti sa znižuje kapacita tak, že pri vstupnej tvrdosti 3 mmol/l bude možné upraviť 1 500 litrov a pri vstupnej tvrdosti 4 mmol/l bude množstvo upravenej vody 1 000 litrov. Po vyčerpaní kapacity zariadenia je nutné vymeniť katexovú náplň. Katexovú náplň ponúkame v balení po 25 L a tak je možné jedným balením urobiť tri plnenia.  Obe zariadenia majú ako súčasť vodomer, tak aby bolo možné sledovať množstvo pretečenej upravenej vody a včas tak vymeniť katexovú náplň.  V prípade že budete využívať zariadenie ako pevnú súčasť vykurovacieho systém pre plnenie a jeho následné doplňovanie s tým, že zariadenie bude napojené na rozvod pitnej vody, inštalujte výhradne zariadenie ABC Demi plus. Toto obsahuje naviac plniace zariadenie  FullCombi BA ktorého súčasťou je systémový oddeľovač ktorý je pre také spojenie predpísaný. Naviac je táto jednotka vybavená redukčným ventilom ktorý je možné nastaviť  v rozmedzí 0,5 až 5,0 baru na požadovaný tlak v systéme a tým zabrániť k jeho natlakovaniu. Samotné zariadenie ABC Demi a ABC Demi plus potom pracuje ako všetky katexové úpravovne. To znamená že voda preteká cez katexovú živicu kde sú nahradzované ionty vápníka a horčíka  iontami sodíka.Pri prvej dodávke sú oba prístroje už naplnené a pripravené k prevádzke.    

  814,00 €

  814,00 €

 • Fernox F5 Cleaner 1l

  Fernox F5 Cleaner 1l

  Čistič FERNOX Cleaner F5 Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi vrátane hliníka. Odstraňuje kal a vodný kameň a obnovuje účinnosť vykurovania. Odstraňuje zvyšky taviva a iné nečistoty. Neutrálny a bezpečný prípravok šetrný k životnému prostrediu. 1L kvapalina objem systému 100l

  26,40 €

  26,40 €

 • Fernox F1 Protector 0,5l

  Fernox F1 Protector 0,5l

  Protector F1 Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov. Chráni pred koróziou a vodným kameňom. Znižuje hlučnosť kotla. Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov. Predlžuje životnosť systémov. Zabraňuje zadieraniu čerpadiel. Šetrí na účtoch. Znižuje náklady na údržbu. Udržiava výkonnosť systémov. Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch. Nie je toxický a neškodí ŽP. objem systému 130l

  25,80 €

  25,80 €

 • Fernox Fluid F1 Protector 0,5l

  Fernox Fluid F1 Protector 0,5l

  Filter Fluid F1 Použitie len s magnetickým filtrom na ochranu systémov proti korózii. F1 Protector s disperzantom na uľahčenie bezpečného zberu magnetitu do magnetického filtra. Predlžuje životnosť kotlov, čerpadiel a výmenníkov tepla. Určený na permanentné ponechanie v systéme. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii. Najlepšia, inovačná formulácia vo svojej triede. Objem systému 130l

  30,90 €

  30,90 €

 • Fernox AF10 Biocide 0,5l

  Fernox AF10 Biocide 0,5l

  AF10 Biocide Biocíd na prevenciu bakteriálnej kontaminácie vdomácich systémoch ústredného kúrenia a v chladiacich systémoch. Zabraňuje opätovnému výskytu glejovitých usadenín vprívodných aexpanzných nádržiach. Kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami Fernox Protector F1. Rýchly aefektívny účinok. Jednoduchá aplikácia. Balenie 0,5l Objem systému 200l Dávkovanie 0,25% Podlahová plocha 160m²

  34,69 €

  34,69 €

 • Fernox Solar Cleaner C 0,5l

  Fernox Solar Cleaner C 0,5l

  Čistič FERNOX Solar cleaner Koncentrovaný univerzálny čistič pre solárne systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kvapalín. Čistí upchaté miesta. Obnovuje účinnosť systémov. Rýchlo účinkujúci. Nepenivý. Kompatibilný so všetkými značkami a modelmi solárnych panelov. 500 ml balenie.

  40,80 €

  40,80 €

 • Fernox Leak Sealer F4 0,5l

  Fernox Leak Sealer F4 0,5l

  Prípravok Fernox Leak Sealer F4 sa používa v domácich ústredných kúreniach k utesneniu malých neprístupných únikov. Utesňovacia kvapalina pre drobné úniky na 130l vody UK Ideálny pre zníženie tlakovej straty v uzavretých systémoch Utesní priesaky a malé neprístupné úniky Šetrí čas a peniaze na opravách a vypustení systému. Nespôsobuje blokády čerpadiel, odvzdušňovacích otvorov, atd. Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v ústredných kúreniach Dávkovanie 0,38%

  25,70 €

  25,70 €

 • Fernox F4 expres 265ml tekutý utesnovač sprej

  Fernox F4 expres 265ml tekutý utesnovač sprej

  Utesňovací spray pre ústredné kúrenie Fernox Leak Sealer F4 Liquid 265ml  - utesnenie malých neprístupných únikov a priesakov vody zo systému UK. - objem systému 100l - podlahová plocha 80m²  

  33,78 €

  33,78 €

79
Vrch

eCommerce by CubeCart