Späť na hlavú stránku

Revízie

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  • Oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených plynových technických zariadení
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v prevádzke
  • Oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž tlakových technických zariadení

Abc Plyn Abc Plyn